måndag 18 juli 2011

Historia om stora Sundby Slott


Stora Sundby genom tiderna 
Stora Sundbys spännande historia börjar redan på 1300-talet med en försvarsborg vars grund fortfarande finns att beskåda i ekparken intill slottet. Någon gång på 1400-talet övergavs den gamla borgen och en ny uppfördes på den plats där slottet står i dag, vacker beläget vid strandkanten och strategiskt nära Hjälmaresund. Genom arv kom den mäktiga ätten Sparre under tre sekel att äga Sundby Hus, som det då kallades, och under den tiden ändrades huset från borg till slott med tak över borggården och tre stora torn.
I början på 1800-talet dog ätten Sparre af Sundby ut och gården såldes år 1824 till den förmögne greven Carl De Geer. Grevens hustru Ulrika var föga imponerad av det nyinförskaffade gamla godset och sa: ”Jag vill ha en romantisk riddarborg vid Hjälmare strand.”
Likt många samtida kvinnor läste Ulrika De Geer författaren Sir Walter Scotts romaner om den ädle riddaren Ivanho. Sir Walter Scott hade själv låtit uppföra en riddarborg, Abottsford House i Scotland, ritad av arkiteken Peter Frederick Robinson. Då Carl De Geer inte ville vara sämre skickades ritningar av Sundby Hus, tillsammans med hans hustrus önskning om en romantisk riddarborg, till denne arkitekt. I retur levererades ritningar på ett enastående vackert slott, med tinnar och torn och symboler, helt i den nygotiska, romantiska andan som var samtidens högsta mode. Byggmästare Abraham Nyström fick uppdraget att förverkliga planerna som tog hela sexton år att genomföra. Mycket av de gamla väggarna och inredningen bevarades och det gamla slottet fick ett nytt skal. Först år 1848 stod Sveriges vackraste slott färdigt med fyra stora torn symboliserande årstiderna, tolv små torn för månaderna, femtiotvå rum för veckorna och trehundrasextiofem fönster symboliserande dagarna på ett år!
Idag ägs och bebos slotten av familjen Klingspor vars namn förknippats med Stora Sundby sedan år 1888 då Carl och Ulrika De Geers barnbarnsbarn och slottets arvtagerska Louise Silfverschiöld gifte sig med Greve Carl Klingspor. Paret Klingspor arrenderade dock ut slottet till furstinnan Stephanie von Wedel på livstid och först efter hennes bortgång år 1937 flyttade familjen Klingspor till Stora Sundby.
  
Slottet idag 
Stora Sundby slott är idag först och främst ett hem och fungerar som privat bostad till Johan och Tina Klingspor och deras barn. Utan att ha förlorat något av prägeln från 1500-talets rustik till 1800-talets guldkantade prakt har slottet till stora delar anpassats för att möta dagens standard. I gästrummen är det mesta bevarat sedan De Geers och furstinnan Wedels tid, även om moderna badrum diskret smugits in, och trots slottets storslagenhet och dess enorma ytor har familjen Klingspor lyckats skapa en känsla av ett levande hem, en känsla som besökare ofta uppskattande påpekar.
  
En levande gård
Vikten i att värna om ett levande slott på en levande gård är ovärderlig för familjen Klingspor. Bevarandet av kulturhistoriska värden är en drivkraft för familjen och ett stort ansvar som är en naturlig del av det vardagliga livet på gården. Inte bara slottet och gårdens övriga byggnader vårdas utan det bedrivs även aktiv natur- och viltvård till förmån för en rik och varierande fauna och flora. Ett hägn har byggts kring ekparken intill slottet, där kronhjort, dovhjort och mufflonfår hjälper till med att hålla kulturlandskapet öppet.
I skogarna runt omkring finns gott om älg, rådjur och även vildsvin och mängder av dammar, våtmarker och skyddsplanteringar har skapats för att gynna det rika fågellivet.
Gården består totalt av 3600 ha, varav 3000 ha är skogsmark, 450 ha åkermark och resten betesmark. Dessutom tillkommer 1000 ha vatten i Hjälmaren som yrkesfiskas.
Näringsverksamhet på gården är framförallt skogsbruk med produktion av timmer och massaved. Vidare idkas fastighetsförvaltning av ett sjuttiotal permanent- och fritidshus, samt uthyrning av lokaler, ett grustag och Hjälmaresunds camping.
I liten och mycket exklusiv skala bedrivs jakt- och konferensverksamhet, där privata eller företagskunder erbjuds boende samt middag med familjen på slottet. En unik och högt uppskattad upplevelse i en enastående miljö.
Stora Sundby genom tiderna 
Stora Sundbys spännande historia börjar redan på 1300-talet med en försvarsborg vars grund fortfarande finns att beskåda i ekparken intill slottet. Någon gång på 1400-talet övergavs den gamla borgen och en ny uppfördes på den plats där slottet står i dag, vacker beläget vid strandkanten och strategiskt nära Hjälmaresund. Genom arv kom den mäktiga ätten Sparre under tre sekel att äga Sundby Hus, som det då kallades, och under den tiden ändrades huset från borg till slott med tak över borggården och tre stora torn.
I början på 1800-talet dog ätten Sparre af Sundby ut och gården såldes år 1824 till den förmögne greven Carl De Geer. Grevens hustru Ulrika var föga imponerad av det nyinförskaffade gamla godset och sa: ”Jag vill ha en romantisk riddarborg vid Hjälmare strand.”
Likt många samtida kvinnor läste Ulrika De Geer författaren Sir Walter Scotts romaner om den ädle riddaren Ivanho. Sir Walter Scott hade själv låtit uppföra en riddarborg, Abottsford House i Scotland, ritad av arkiteken Peter Frederick Robinson. Då Carl De Geer inte ville vara sämre skickades ritningar av Sundby Hus, tillsammans med hans hustrus önskning om en romantisk riddarborg, till denne arkitekt. I retur levererades ritningar på ett enastående vackert slott, med tinnar och torn och symboler, helt i den nygotiska, romantiska andan som var samtidens högsta mode. Byggmästare Abraham Nyström fick uppdraget att förverkliga planerna som tog hela sexton år att genomföra. Mycket av de gamla väggarna och inredningen bevarades och det gamla slottet fick ett nytt skal. Först år 1848 stod Sveriges vackraste slott färdigt med fyra stora torn symboliserande årstiderna, tolv små torn för månaderna, femtiotvå rum för veckorna och trehundrasextiofem fönster symboliserande dagarna på ett år!
Idag ägs och bebos slotten av familjen Klingspor vars namn förknippats med Stora Sundby sedan år 1888 då Carl och Ulrika De Geers barnbarnsbarn och slottets arvtagerska Louise Silfverschiöld gifte sig med Greve Carl Klingspor. Paret Klingspor arrenderade dock ut slottet till furstinnan Stephanie von Wedel på livstid och först efter hennes bortgång år 1937 flyttade familjen Klingspor till Stora Sundby.
  
Slottet idag 
Stora Sundby slott är idag först och främst ett hem och fungerar som privat bostad till Johan och Tina Klingspor och deras barn. Utan att ha förlorat något av prägeln från 1500-talets rustik till 1800-talets guldkantade prakt har slottet till stora delar anpassats för att möta dagens standard. I gästrummen är det mesta bevarat sedan De Geers och furstinnan Wedels tid, även om moderna badrum diskret smugits in, och trots slottets storslagenhet och dess enorma ytor har familjen Klingspor lyckats skapa en känsla av ett levande hem, en känsla som besökare ofta uppskattande påpekar.
  
En levande gård
Vikten i att värna om ett levande slott på en levande gård är ovärderlig för familjen Klingspor. Bevarandet av kulturhistoriska värden är en drivkraft för familjen och ett stort ansvar som är en naturlig del av det vardagliga livet på gården. Inte bara slottet och gårdens övriga byggnader vårdas utan det bedrivs även aktiv natur- och viltvård till förmån för en rik och varierande fauna och flora. Ett hägn har byggts kring ekparken intill slottet, där kronhjort, dovhjort och mufflonfår hjälper till med att hålla kulturlandskapet öppet.
I skogarna runt omkring finns gott om älg, rådjur och även vildsvin och mängder av dammar, våtmarker och skyddsplanteringar har skapats för att gynna det rika fågellivet.
Gården består totalt av 3600 ha, varav 3000 ha är skogsmark, 450 ha åkermark och resten betesmark. Dessutom tillkommer 1000 ha vatten i Hjälmaren som yrkesfiskas.
Näringsverksamhet på gården är framförallt skogsbruk med produktion av timmer och massaved. Vidare idkas fastighetsförvaltning av ett sjuttiotal permanent- och fritidshus, samt uthyrning av lokaler, ett grustag och Hjälmaresunds camping.
I liten och mycket exklusiv skala bedrivs jakt- och konferensverksamhet, där privata eller företagskunder erbjuds boende samt middag med familjen på slottet. En unik och högt uppskattad upplevelse i en enastående miljö.
ö.
Stora Sundby genom tiderna 
Stora Sundbys spännande historia börjar redan på 1300-talet med en försvarsborg vars grund fortfarande finns att beskåda i ekparken intill slottet. Någon gång på 1400-talet övergavs den gamla borgen och en ny uppfördes på den plats där slottet står i dag, vacker beläget vid strandkanten och strategiskt nära Hjälmaresund. Genom arv kom den mäktiga ätten Sparre under tre sekel att äga Sundby Hus, som det då kallades, och under den tiden ändrades huset från borg till slott med tak över borggården och tre stora torn.
I början på 1800-talet dog ätten Sparre af Sundby ut och gården såldes år 1824 till den förmögne greven Carl De Geer. Grevens hustru Ulrika var föga imponerad av det nyinförskaffade gamla godset och sa: ”Jag vill ha en romantisk riddarborg vid Hjälmare strand.”
Likt många samtida kvinnor läste Ulrika De Geer författaren Sir Walter Scotts romaner om den ädle riddaren Ivanho. Sir Walter Scott hade själv låtit uppföra en riddarborg, Abottsford House i Scotland, ritad av arkiteken Peter Frederick Robinson. Då Carl De Geer inte ville vara sämre skickades ritningar av Sundby Hus, tillsammans med hans hustrus önskning om en romantisk riddarborg, till denne arkitekt. I retur levererades ritningar på ett enastående vackert slott, med tinnar och torn och symboler, helt i den nygotiska, romantiska andan som var samtidens högsta mode. Byggmästare Abraham Nyström fick uppdraget att förverkliga planerna som tog hela sexton år att genomföra. Mycket av de gamla väggarna och inredningen bevarades och det gamla slottet fick ett nytt skal. Först år 1848 stod Sveriges vackraste slott färdigt med fyra stora torn symboliserande årstiderna, tolv små torn för månaderna, femtiotvå rum för veckorna och trehundrasextiofem fönster symboliserande dagarna på ett år!
Idag ägs och bebos slotten av familjen Klingspor vars namn förknippats med Stora Sundby sedan år 1888 då Carl och Ulrika De Geers barnbarnsbarn och slottets arvtagerska Louise Silfverschiöld gifte sig med Greve Carl Klingspor. Paret Klingspor arrenderade dock ut slottet till furstinnan Stephanie von Wedel på livstid och först efter hennes bortgång år 1937 flyttade familjen Klingspor till Stora Sundby.
  
Slottet idag 
Stora Sundby slott är idag först och främst ett hem och fungerar som privat bostad till Johan och Tina Klingspor och deras barn. Utan att ha förlorat något av prägeln från 1500-talets rustik till 1800-talets guldkantade prakt har slottet till stora delar anpassats för att möta dagens standard. I gästrummen är det mesta bevarat sedan De Geers och furstinnan Wedels tid, även om moderna badrum diskret smugits in, och trots slottets storslagenhet och dess enorma ytor har familjen Klingspor lyckats skapa en känsla av ett levande hem, en känsla som besökare ofta uppskattande påpekar.
  
En levande gård
Vikten i att värna om ett levande slott på en levande gård är ovärderlig för familjen Klingspor. Bevarandet av kulturhistoriska värden är en drivkraft för familjen och ett stort ansvar som är en naturlig del av det vardagliga livet på gården. Inte bara slottet och gårdens övriga byggnader vårdas utan det bedrivs även aktiv natur- och viltvård till förmån för en rik och varierande fauna och flora. Ett hägn har byggts kring ekparken intill slottet, där kronhjort, dovhjort och mufflonfår hjälper till med att hålla kulturlandskapet öppet.
I skogarna runt omkring finns gott om älg, rådjur och även vildsvin och mängder av dammar, våtmarker och skyddsplanteringar har skapats för att gynna det rika fågellivet.
Gården består totalt av 3600 ha, varav 3000 ha är skogsmark, 450 ha åkermark och resten betesmark. Dessutom tillkommer 1000 ha vatten i Hjälmaren som yrkesfiskas.
Näringsverksamhet på gården är framförallt skogsbruk med produktion av timmer och massaved. Vidare idkas fastighetsförvaltning av ett sjuttiotal permanent- och fritidshus, samt uthyrning av lokaler, ett grustag och Hjälmaresunds camping.
I liten och mycket exklusiv skala bedrivs jakt- och konferensverksamhet, där privata eller företagskunder erbjuds boende samt middag med familjen på slottet. En unik och högt uppskattad upplevelse i en enastående miljö.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar